KARPACKIE SZEPTUNKI - LUDOWE ZAKLĘCIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH

THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Głównym celem projektu jest wykreowanie lokalnej usługi: „MOTANKI”- lalki amulety, która z pewnością znacznie wzbogaci ofertę bieszczadzkiego rynku  turystycznego.

Pozwoli turystom dokładnie poznać zasoby historyczne, kulturowe jak też i wierzenia tutejszych przodków.

Zadaniem projektu jest poszerzenie działalności firmy o organizację warsztatów artystycznych oraz sprzedaż produktów w mobilnym sklepie/galerii z rękodziełem.

 

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, a mianowicie:

• Przeprowadzenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych.

• Wykreowanie usługi lokalnej „MOTANKI” wpisująca się w markę „Made in Karpaty.”

• Promocję zaprojektowanej usługi.

• Nawiązanie współpracy z regionalnymi usługodawcami.

 

Zakres rzeczowy projektu:

• zakup/wykonanie zabudowy na aucie,

• wykonanie projektu MOTANEK.

• projekt opakowań,

• opracowanie i wydanie folderu/broszury dot. znaczenia oraz historii MOTANEK,

• wykonanie podstrony internetowej ,

• pozycjonowanie strony (3 miesiące),

• wykonanie ulotek, folderów, wizytówek (projekt + wydruk).

 

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

1. Nawiązanie kontaktów z podmiotami oferującymi usługi turystyczne.

2. Przygotowanie do realizacji projektu.

3. Dokonanie zakupów inwestycyjnych.

4. Promocja projektu.

 

Termin realizacji: 02/2016 – 06/2016

 

Całkowita wartość projektu       178 350,00 PLN

 

Wartość dofinansowania z SPPW     22 462,98 CHF

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH

THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Firma Handlowo – Usługowa ,,SAN-GLASS” Andrzej Skulich zaprasza do składania ofert na usługę zakup/wykonanie zabudowy na aucie w ramach realizacji projektu pt.: ,,Karpackie szeptunki - ludowe zaklęcia”.

 

 

Więcej informacji:

Zapytanie

Załącznik nr 1

NASI PARTNERZY

KONTAKT

FHU SAN GLASS Andrzej Skulich

ul.  Lipińskiego  224 A,   38-500  Sanok

tel.:                                 +48 601 921 720

tel. fax:                          +48 13 463 41 66

email:                      biuro@san-glass.pl

MAPA DOJAZDU  >

Copyright © 2016 San Glass